EC - MOBILNI GREJAČI SA INDIREKTNIM SAGOREVANJEM
KATALOG (PDF)
MODEL EC ARCOTHERM GREJAČA OBEZBEĐUJE ČISTU,TRENUTNU I EKONOMIČNU PROIZVODNJU TOPLOTE ZA SVAKU UPOTREBU

Liče na pločaste izmenjivače toplote sa dimnjakom za izbacivanje gasova i imaju termičku efikasnost od preko 80%. Uveliko se koriste u skladištima, hortikulturi i gajenju cveća, uzgoju stoke i građevinskom sektoru za sušenje, odmrzavanje i grejanje. Prilikom upotrebe u zatvorenom prostoru, instalacija malog dimnjaka povezanog sa spoljašnjim prostorom obezbeđuje odvođenje gasova. EC grejači sa indirektnim sagorevanjem su svestrani, pouzdani, laki za upotrebu i sigurni zahvaljujući sigurnosnim uređajima koji, u slučaju kvara, isključuju mašinu.