1998. godina

  • Grad Požarevac

    Omasovljavanje proizvodnje, proizvodnja pločastih izmenjivača toplote za sistem toplifikacije grada Požarevca ukupne snage 30 MW.