1996. godina

  • Toplana u Zelenogoradu u RF.

    Automatizacija i dispečarizacija 20 toplopredajnih podstanica toplotnih snaga od 5 do 20 MW.

  • Osvojen jedinstveni proizvodni program na prostorima Jugoslavije.

    Početak proizvodnje pločastih izmenjivača toplote za zaptivačima, automatskih toplopredajnih podstanica, automatskih bezmotornih pumpi.