1994. godina

  • Restoran Mc Donalds u Plovdivu, Bugarska

    Izrada instalacije grejanja i klimatizacije