1992. godina

  • Kuće za izbeglice u Kovinu

    hidrotehničke i elektrotehničke instalacije

  • Tržno poslovni centar u Obrenovcu