2012. godina

 • MK Mountain Resort Kopaonik

  Izrada instalacije grejanja i toplopredajnih podstanica P1, P3 i GRAND

 • Sportska hala Železnik

  Izrada instalacije za sanitarnu toplu vodu

 • JP TOPLIFIKACIJA Požarevac

  Izrada i montaža toplopredajne podstanice snage Q=2.000kW

 • KLINIČKI CENTAR NIŠ

  Radovi na rekonstrukciji toplopredajnih podstanica

 • Stambeno poslovni objekat

  Izrada instalacije grejanja, hlađenja i ventilacije u stambeno poslovnom objektu u ul. Jagićeva br. 1 Bgd – radovi u toku

 • STEPA STEPANOVIĆ

  Izrada instalacije grejanja i ventilacije u stambenom objektu 2D – kasarna STEPA STEPANOVIĆ Beograd radovi u toku

 • Stambeni objekat, Barajevo

  Izrada instalacije grejanja i toplopredajne podstanice – 48 stanova