GREJANJE

Preduzeće "TRACO" je distributer i ovlašćeni serviser (za pločaste izmenjivače toplote) proizvoda kompanije DANFOSS iz oblasti grejanja. Iz široke palete proizvoda kompanije DANFOSS preduzeće "TRACO" Vam može ponuditi sledeće proizvode:

LEMLJENI IZMENJIVAČI TOPLOTE

DR

KATALOG (PDF)

Izmenjivači toplote od nerđajučeg čelika, lemljeni bakrom, su projektovani za sisteme daljinskog grejanja (DH) i nude kompaktni dizajn i izuzetnu sposobnost provođenja toplote. Pogodni su za primenu u grejanju, za potrošnu toplu vodu, ali takođe i za primenu u HVAC sistemima (grejanje, ventilacija i klimatizacija), hlađenju i industriji.

ULTRAZVUČNI MERAČI UTROŠKA ENERGIJE I TOPLOTE - KALORIMETRI

SONOMETER 1000 - Qn=0.6-6m3/h

SONOMETER

KATALOG (PDF)

Sonometer™1000 je kompaktno merilo utroška energije toplote sa potpuno elektronskim merenjem zasnovanim na principu ultrazvuka. Primena je uglavnom u sistemima daljinskog grejanja i instalacijama hladne vode.

SONOMETER 2000 - Qn=3.5-40m3/h

SONOMETER

KATALOG (PDF)

Sonometer&trade 2000 je ultrazvučno merilo utroška energije toplote koje se primenjuje za merenje potrošnje vode i energije u sistemima daljinskog grejanja i instalacijama hladne vode. Opseg dimenzija merila od DN 25 do DN 80 omogućava merenje protoka od 0,06 do 80 m3/h. Sonometer™2000 je konstruisan i odobren kao merilo prema OIML R75 class 4 i EN 1434.

ELEKTRONSKI REGULATORI ECL

ECL COMFORT 100

ECL

KATALOG (PDF)

Koristi se u malim i jednostavnim sistemima sa jednim krugom grejanja. Poseduje analogna podešavanja i analogni sat (opcija).

ECL COMFORT 200

ECL

KATALOG (PDF)

Koristi se u malim i srednjim sistemima grejanja sa jednim krugom grejanja. Poseduje displej, digitalna podešavanja, integrisano uputstvo za korisnika i mogućnost komunikacije (opcija).

ECL COMFORT 300

ECL

KATALOG (PDF)

Koristi se u velikim sistemima grejanja sa 2 kruga grejanja. Poseduje displej, digitalno podešavanje, "inteligentnu" ECL karticu sa uputstvima za korisnika i mogućnost komunikacije (opcija).

ECL COMFORT 301

ECL

KATALOG (PDF)

ECL Comfort 301 je elektronski regulator zasnovan na univerzalnom hardveru, pri čemu se različite aplikacije postižu upotrebom raznih namenskih kartica.

ECL APEX 10

ECL

KATALOG (PDF)

Pomoću ECL WebAccess, funkcije regulatora ECL Comfort 200 i 300 mogu biti dostupne putem interneta. Sve što vam treba je Microsoft Internet explorer i free verzija Adobe SVG viewer softvera. Postoji mogućnost postavljanja različitih nivoa autorizacije i pristupa (od monitoringa do mogućnosti menjanja parametara).

SENZORI

KATALOG (PDF)

ESMU

Uranjajući senzor temperature sa dvožičnim spojem. Kontakti su zamenjivi.

ESMT

Pt 1000 spoljni senzor.

ESM

Senzori temperature vazduha i temperature površine sa dvožičnim spojem. Kontakti su zamenjivi.

PROLAZNI VENTILI

VS2

Prolazni (2-kraki) ventil konstruisan za upotrebu u kombinaciji sa elektromotornim pogonima tip AMV 100, AMV(E) 10/20/30 ili AMV(E) 13/23/33. Koriste se u sistemima daljinskog grejanja, grejanja, sistemima za pripremu potrošne tople vode (PTV) sa izmenjivačem toplote ili rezervoarom i u sistemima za pripremu vazduha (ventilacija i klimatizacija - HVAC).

KATALOG (PDF)

VM2

VM 2 su dvokraki ventili uravnoteženi po pritisku, dizajnirani za dugotrajnu upotrebu u sistemima grejanja, daljinskog grejanja, pripreme tople vode sa izmenjivačem ili rezervoarom kao i u vazdušnim sistemima (HVAC). Konstruisani su za rad u kombinaciji sa pogonima AMV(E) 10/20/30 ili AMV(E) 13/23/33 sa povratnom oprugom.

KATALOG (PDF)

VB2

Prolazni (dvokraki), uravnoteženi po pritisku, ventili konstruisani za rad u kombinaciji sa pogonima AMV(E) 10/20/30 ili AMV(E) 13/23/33 sa povratnom oprugom. Mogu se upotrebljavati u zahtevnim sistemima kao što su sistemi daljinskog grejanja, grejanja, za pripremu potrošne tople vode sa razmenjivača toplote ili rezervoarima i u sistemima za pripremu vazduha (HVAC – grejanje, klimatizacija, ventilacija).

KATALOG (PDF)

KOMBI VENTILI

AVQM

Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi-ventil). Prevashodno se upotrebljava u sistemima daljinskog grejanja. AVQM zatvara kad protok pređe maksimalnu podešenu vrednost. AVQM ventilom se može upravljati sa elektronskim regulatorima ECL2000 i ECL Comfort pomoću AMV električnih pogona.

KATALOG (PDF)

AFQM/AFQM6

U kombinaciji sa elektromotornim pogonom ventil AFQM ili AFQM 6 je ograničavač protoka bez pomoćne energije sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi-ventil). Diferencijalni pritisak na regulacionom ventilu se održava na konstantnoj vrednosti od 0,2 bara. Kombi-ventili tip AFQM imaju konus regulacionog ventila uravnotežen po pritisku. Regulator se prevashodno koristi u sistemima daljinskog grejanja za radni medijum vodu, maksimalne temperature do 150°C.

KATALOG (PDF)

POGONI ZA VENTILE

AMV 100

AMV 100

AMV 100 je pogon sa trotačkastom regulacijom položaja koji se upotrebljava u kombinaciji sa 2-krakim konusnim ventilom tip VS 2 u sistemima daljinskog grejanja ili sa 3-krakim konusnim ventilom tip VMV.

KATALOG (PDF)

AMV(E) 10/13

AMV(E) 10/13

AMV 10/13 su pogoni za trotačkastu regulaciju, a AME 10/13 su pogoni za regulaciju sa modulišućim upravljanjem. Pogoni AMV(E) 13 su sa sigurnosnom funkcijom. Pogoni se mogu upotrebljavati da obezbede sigurnosno zatvaranje ventila u slučaju nestanka električnog napajanja. Osim osnovnih funkcija, kao što je indikacija položaja, pogoni su opremljeni krajnjim kontaktima osetljivim na silu, što osigurava zaštitu pogona od preopterećenja.

KATALOG (PDF)

AMV(E) 20/23

AMV(E) 20/23

AMV 20/23 su pogoni za trotačkastu regulaciju, a AME 20/23 su pogoni za regulaciju sa modulišućim upravljanjem. Pogoni AMV(E) 23 su sa sigurnosnom funkcijom. Osim osnovnih funkcija, kao što su ručno pokretanje i indikacija položaja, pogoni su opremljeni krajnjim kontaktima osetljivim na silu, što osigurava zaštitu pogona od preopterećenja.

KATALOG (PDF)

AMV(E) 410/413

AMV(E) 410/413

AMV(E)410, 413 je elektromotorni pogon sa asinhronim motorom i reduktorom.

KATALOG (PDF)