PLOČASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE TRM032 i TRM050

Dugogodišnja uspešna poslovna saradnja kompanija TRACO i DANFOSS AS/Danska omogućila je da kompanija TRACO od 2013.god. počne sa proizvodnjom pločasthi razmenjivača toplote tip TRM032 sa Danfoss Micro Plate.

 • Poboljšane performanse prenosa toplote
 • Kompaktna veličina (samo 70-75% u poređenju sa najboljom alternativom)
 • 1 okvir = 3 profila ploča =3 x performanse
 • H, M i L ploče su raspoložive
 • Navojni priključak (G2A), sa 72mm rastojanja između priključaka
 • Protoci: do 20 m3/h
 • NTU vrednost:0,5 - 4,0

Micro Plate™ toplotni razmenjivači su Danfoss revolucionarna tehnologija. Okarakterisani jedinstvenim reljefom, naš novi inovativni dizajn pruža performanse koje su daleko iznad performansi bilo čega drugog na tržištu, sa značajno manjim gubitkom pritiska i umnogome unapreðenim prenosom toplote.

 • Do 10% povećan prenos toplote
 • Do 35% smanjen gubitak pritiska
 • Znaèajna ušteda energije i smanjenje troškova
 • Fleksibilniji i kompaktniji dizajn

Kao deo našeg novog opsega Micro Plate™ tehnologija je dizajnirana za primene u manjim i manje zahtevnim sistemima, sa relativno konstantnim pritiscima, temperaturama i tretiranom vodom za dopunu. Tipični grejni sistemi uključuju:

 1. Grejanje i hlađenje
 2. Decentralizovane grejne sisteme
 3. Mikromreže za biomasu
 4. Solarne kombinovane sisteme
 5. Trenutnu proizvodnju tople vode za domaćinstva

10 % povećan prenos toplote

U poređenju sa tradicionalnim razmenjivačima toplote, Micro PlateTM tehnologija omogućava izvanredne performanse, efikasnost i fleksibilnost.

Varijacijama u broju, veličini i rasporedu ispučenja Micro Plate može biti adaptiran za optimalne prenose toplote uz minimalani pad pritiska.

35% niži gubitak pritiska

Poboljšani protok vode takođe znači da je pad pritiska minimalan. Sa manje energije potrebne za pumpanje vode u sistemu, eksploatacioni troškovi su značajno manji uz manja habanja same mreže.

Niže emisije ugljen dioksida

Povećanjem efikasnosti sistema, manje energije je potrebno za dobijanje istih rezultata. Potrebni su manji razmenjivači, sa kompaktnijim dizajnom i manjim brojem ploča, čime je i potrošnja materijala za konstrukciju smanjena i svedena na minimum. Bolja operativna efikasnost i duži životni vek takođe pomažu smanjivanja otpada, što sve zajedno rezultuje značajnim uštedama i nižim emisijama ugljen dioksida.

Omogućujući ravnomerniju distribuciju vode, Micro PlateTM omogućuje bolje iskorišćenje površine ploče radi generisanja maksimalne turbulencije koja pospešuju ukupnu efikasnost sistema. Između najbržih i najsporijih oblasti protoka, razlika je samo x3, nasuprot x10 u starijim modelima razmenjivača toplote, čime se distribucija i mešanje tečnosti pospešuju maksimizujući prenos toplote.

Toplotni kapaciteti razmenjivača toplote tip TRM032 L-1-100

Izmenjivaci TRM

Toplotni kapaciteti razmenjivača toplote tip TRM050 M-1-100

Izmenjivaci TRM