2015. godina

 • JKP Beogradske elektrane

  Izrada, isporuka i montaža toplopredajnih podstanica – KO CVVŠ

 • JKP Beogradske elektrane

  Isporuka i ugradnja uređaja za održavanje pritiska – kompleta 33

 • JKP Beogradske elektrane

  Rekonstrukcija sekundarnih toplopredajnih podstanica

 • JKP Beogradske elektrane

  Ugradnja merno-regulacione opreme – faza 1

 • JKP Beogradske elektrane

  Ugradnja merno-regulacione opreme – faza 2

 • Dom kulture Lazarevac

  Izrada instalacije grejanja, hlađenja i ventilacije

 • Manastir Vitovnica

  Izrada instalacije podnog grejanja

 • OŠ Janko Veselinović u Beogradu

  Rekonstrukcija toplopredajne podstanice

 • JP Toplifikacija Požarevac

  Izrada i isporuka merno regulacionih setova

 • Poslovni kompleks Stara Pazova

  Izrada postrojenja za pripremu, skladištenje i distribuciju tople vode za zagrevanje presa za proizvodnju poliuretanskih kada

 • OŠ Knez Sima Marković, Veliki Borak-Barajevo

  Izrada instalacije grejanja

 • Stambenom objekt u Zaječaru u ul. Kosančićev venac br.12

  Izrada instalacije grejanja

 • OŠ Knez Sima Marković, Veliki Borak-Barajevo

  Izrada instalacije grejanja

 • Dom zdravlja Zvezdara

  Rekonstrukcija toplopredajne podstanice