2016. godina

 • Dom zdravlja Banovo brdo

  Rekonstrukcija toplopredajne podstanice

 • JKP Beogradske elektrane

  zrada, isporuka i montaža toplopredajnih podstanica – KO DANIJELOVA

 • JKP Beogradske elektrane

  Isporuka i ugradnja uređaja za održavanje pritiska – kompleta 35

 • JKP Beogradske elektrane

  Izrada, isporuka i montaža toplopredajnih podstanica – KO JULINO BRDO

 • JKP Beogradske elektrane

  Izrada, isporuka i montaža toplopredajnih podstanica – KO KARABURMA

 • Stambeni objekat u Lazarevcu u ul. Zagorke Radović 25-27

  Izrada termotehničkih instalacija i instalacija ventilacije

 • Objekat PAUNOV BREG Beograd

  Izrada termotehničkih i sprinkler instalacije

 • JP Toplifikacija Požarevac

  Izrada i isporuka merno regulacionih setova