Komunikaciona šema povezivanja toplopredajne podstanice sa centrom JKP Beogradske elektrane preko GSM/GPRS mreže

Komunikaciona sema