TM24 GSM/GPRS modem

Šema povezivanja TM24-GSM uređaja

Sema povezivanja

TM24 GSM/GPRS modem

Daljinski nadzor je kompleksan sistem i sastoji se od niza softverskih i hardverskih rešenja. Tokom višegodnišnjeg rada na razvoju TRACO je proizveo niz hardverskih uređaja i pratećih aplikativnih programa za daljinski nadozor i upravljanje radom toplopredajne podstanice.

TM24-GSM je namenski uređaj za daljinsko povezivanje razvijen i proizveden u privrednom društvu TRACO baziran na industrijskim GSM/GPRS modemu i mikrokontroleru. Daljinsko povezivanje se ostvaruje pomoću GSM/GPRS mreže korišćenjem TCP protokola.