2007. godina

 • Vihor, Beograd

  Instalacije grejanja, hlađenja i ventilacije. Ekspoziture PBB Beograd: Požarevac, Šabac, Leskovac, Jagodina, Kruševac, Kragujevac, Gornji Milanovac, Paraćin, Novi Pazar, Niš, Zaječar, Novi Beograd (ENJUB)

 • JKP Beogradske elektrane, Beograd

  demontaža postojećih, proizvodnja, isporuka i montaža toplopredajnih podstanica na lokaciji TO Dunav (80 podstanica).

 • JP Subotička toplana, Subotica

  proizvodnja i isporuka paketnih toplopredajnih podstanica - I faza 33 podstanice

 • JP Toplifikacija, Požarevac

  izrada toplopredajnih podstanica i sekundarnog toplovoda

 • Poštanska štedionica, Beograd

  izrada instalacija grejanja, hlađenja i ventilacije

 • Klinički centar Srbije, Beograd

  isporuka paketnih podstanica za grejanje i pripremu PTV (28 podstanica)

 • Delta auto, Beograd

  rekonstrukcija toplopredajne podstanice