2006. godina

 • JKP Beogradske elektrane

  izrada i ugradnja kompaktnih predajnih podstanica za grejanje i pripremu PTV na grejnom području TO DUNAV

 • Klinički centar Srbije Beograd

  isporuka paketnih podstanica za grejanje i pripremu PTV

 • JP Toplifikacija Požarevac

  izrada toplopredajnih podstanica

 • JP Subotička toplana

  isporuka paketnih podstanica za grejanje

 • Klinički centar Novi Sad

  rekonstrukcija postrojenja za pripremu PTV

 • Institut Vinča

  izrada termotehničkih instalacija

 • VU Dedinje

  rekonstrukcija postrojenja za pripremu PTV

 • Bambi Požarevac

  izrada instalacija centralnog grejanja, klimatizacije i ventilacije

 • Učiteljski fakultet Beograd

  izrada termotehničkih instalacija

 • GSP Beograd

  izrada instalacije komprimovanog vazduha u pogonu GSP Kosmaj