2002. godina

 • Stambeno naselje "Denkova bašta"

  izrada instalacija grejanja i ventilacije, lamele C4 i C5

 • Glavna izmenjivačka stanica "Topčider"

  izrada podstanice

 • "Autokomerc" u Beogradu

  Termotehničke i hidrotehničke instalacije objekta

 • Kasarna "Dedinje"

  Termotehničke instalacije objekta za stanovanje vojnika KN 54