2001. godina

 • Stambeni objekat u Ul. Dobropoljska u Beogradu

  termotehničke i hidrotehničke instalacije

 • Stambeni objekat u Ul. Sibinjanin Janka

  35 stanova, izrada elektrotehničkih instalacija

 • Stambeni objekat u Ul. Veljka Dugoševica u Beogradu

  termotehničke instalacije

 • Kotlarnica u Koštunicima

  termotehničke, hidrotehničke i elektrotehničke instalacije

 • Upravna zgrada i proizvodna hala u Baćevcu

  termotehničke instalacije

 • Kotlarnica i toplovod u Baćevcu

  termotehničke instalacije