Kontakt

TRACO d.o.o.

Privredno društvo za inženjering, proizvodnju, montažu i trgovinu

Ljube Davidovića 55/6

11000 Beograd, Srbija

Tel.: +381 11 304 77 32

Fax.: +381 11 2832 898

e-mail:office@traco.rs

 

Organizaciona struktura

Direktor društva

Trišić Goran

+381 63 200 459

e-mail:gtrisic@traco.rs

Zamenik direktora

Trišić-Čigoja Snežana

+381 63 109 22 16

e-mail:strisic@traco.rs

Tehnički direktor

Jakimov Saša

+381 63 109 22 13

e-mail: sjakimov@traco.rs

Glavni inženjer montaže

Škodrić Dragan

+381 63 109 22 44

e-mail: dskodric@traco.rs

Inženjer montaže

Jevtić Bojan

+381 69 109 22 46

e-mail: bjevtic@traco.rs

Glavni inženjer prodaje

Ranković Danijela

+381 63 109 22 38

e-mail: drankovic@traco.rs

Inženjer prodaje

Đurić Biljana

+381 11 3047 732

e-mail: bdjuric@traco.rs

Očitavanje potrošnje

Đokić Milinko

+381 69 109 22 14

e-mail: mdjokic@traco.rs

Tehnički sekretar

Jakovljević Andrijana

+381 63 109 22 45

e-mail: ajakovljevic@traco.rs

Tehnički sekretar

Tanasković Milica

+381 11 3047 732

e-mail: mtanaskovic@traco.rs