Proizvodi

 • Izmenjivači toplote

  Izmenjivači toplote

  Pločasti razmenjivači toplote su svojom konstrukcijom i tehničkim karakteristikama obezbedili i na početku 21.veka nezamenljivu ulogu u sklopu uređaja i postrojenja za daljinsko grejanje stambenih objekata i stambenih naselja, pripremu potrošne tople vode, eksploataciju geotermalne i solarne energije, klimatizaciju vazduha (kondenzatori, isparivači, toplotne pumpe), pasterizaciju mleka, sokova, piva, prehrambenih rastvora, u rashladnoj tehnici kod hlađenja rafinisanog, industrijskog i termalnog ulja, sladovine, vode, u sklopu bazenske tehnike i podnog grejanja
 • Diktir sistemi

  Diktir sistemi

  Uređaj za održavanje pritiska predstavlja savremeno tehničko rešenje procesa održavanja pritiska na zadatoj vrednosti u termotehničkim instalacijama i postrojenjima: kotlarnice, toplotne podstanice i sl. Osmišljen je, koncipiran i tipiziran u kompaniji "TRACO" u svemu prema važećim tehničkim propisima, pozitivnoj inženjerskoj praksi i potrebama lokalnog tržišta.
 • Toplopredajne stanice

  Toplopredajne stanice

  Automatska toplopredajna podstanica predstavlja savremeno tehničko rešenje energetskog postrojenja u sistemu daljinskog grejanja. Sastavljena je iz delova (modula) u paketnu jedinicu u svemu prema zahtevu korisnika. Visoko efektivni izmenjivač toplote, pouzdana sredstva automatizacije, kompaktan regulator diferencijalnog protoka i pritiska, komercijalno tehnološki merač utroška toplote i vode sa cirkulacionim pumpama obezbeđuju najefikasniju razmenu toplote, racionalno korišćenje energije i komfor.