Automatska toplopredajna podstanica predstavlja savremeno tehničko rešenje energetskog postrojenja u sistemu daljinskog grejanja. Sastavljena je iz delova (modula) u paketnu jedinicu u svemu prema zahtevu korisnika. Visoko efektivni izmenjivač toplote, pouzdana sredstva automatizacije, kompaktan regulator diferencijalnog protoka i pritiska, komercijalno tehnološki merač utroška toplote i vode sa cirkulacionim pumpama obezbeđuju najefikasniju razmenu toplote, racionalno korišćenje energije i komfor.

Toplopredajne stanice

Automatska toplopredajna podstanica predstavlja savremeno tehničko rešenje energetskog postrojenja u sistemu daljinskog grejanja. Sastavljena je iz delova (modula) u paketnu jedinicu u svemu prema zahtevu korisnika. Visoko efektivni izmenjivač toplote, pouzdana sredstva automatizacije, kompaktan regulator diferencijalnog protoka i pritiska, komercijalno tehnološki merač utroška toplote i vode sa cirkulacionim pumpama obezbeđuju najefikasniju razmenu toplote, racionalno korišćenje energije i komfor.

Automatske toplopredajne podstanice mogu biti instalirane u novoizgrađenim i renoviranim objektima. Obezbeđuju potrebe grejanja, klimatizacije i pripreme potrošne tople vode za porodične kuće, stambene, poslovne i industrijske objekte, bolnice, hotele, stambena naselja, tržne centre itd.

Tehnički podaci

  • Maksimalna dozvoljena radna temperatura 150�C
  • Nazivni pritisak 1.6 / 2.5 MPa
  • Dijapazon toplotne snage 10 - 15000 kW

Podstanica

Namena i tipovi ATP

  • Grejanje do 5000kW
  • Priprema PTV do 5000kW
  • Grejanje i priprema PTV do 10000kW

REFERENCE

  • Beograd, Subotica, Požarevac, Valjevo, Sremska Mitrovica, Kruševac, Vršac, Lazarevac