PLOČASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE LSL

Srpska kompanija TRACO i finska kompanija LPM GROUP su 13.06.1996. godine zaključile Ugovor kojim kompanija TRACO stiče pravo proizvodnje pločastih razmenjivača toplote sa gumenim zaptivačima i automatskih toplopredajnih podstanica po tehnologiji i dokumentaciji LPM GROUP i pravo zastupanja LPM

GROUP na tržištu Srbije i Crne Gore. Od oktobra 2003. godine LPM GROUP posluje u sastavu Danfoss A/S Danska. Pločasti razmenjivači toplote su svojom konstrukcijom i tehničkim karakteristikama obezbedili i na početku 21.veka nezamenljivu ulogu u sklopu ureðaja i postrojenja za daljinsko grejanje stambenih objekata i stambenih naselja, pripremu potrošne tople vode, eksploataciju geotermalne i solarne energije, klimatizaciju vazduha (kondenzatori, isparivači, toplotne pumpe), pasterizaciju mleka, sokova, piva, prehrambenih rastvora, u rashladnoj tehnici kod hlađenja rafinisanog, industrijskog i termalnog ulja, sladovine, vode, u sklopu bazenske tehnike i podnog grejanja. Prednosti pločastih razmenjivača toplote u odnosu na cevaste su višestruke:

  • Visoka toplotna efikasnost : do 97%
  • Manji gabariti : Pločastim razmenjivačima toplote potreban je samo deo prostora (15-30%) koji zahtevaju klasični cevastiraizmenjivači toplote. Uz to, nije potreban nikakav dodatni prostor za otvaranje izmenjivača radi intervencije. Pločasti razmenjivač toplote je lakšiod cevastog i do šest puta.
  • Bliska temperaturna približavanja : Može biti ostvarena temperaturna razlika izmedju primarnog i sekundarnog fluida i do 1°C.
  • Minimalno zaprljanje : Visok nivo turbulencije izmeðu ploča osigurava veoma nizak faktor zaprljanja u odnosu na cevaste izmenjivače toplote.
  • Mogućnost čišćenja : Visoka turbulencija osigurava maksimalnu efikasnost čišćenja u kratkom vremenskom periodu i za minimalnu
  • Lak pristup : Obe strane svake ploče se mogu pregledati i svaka ploča može biti zamenjena ili sklonjena bez pomeranja ostalih.
  • Niža cena : Proizvodna cena pločastih razmenjivača toplote je redovno niža od proizvodne cene cevastih izmenjivača toplote.

TRACO LSL pločasti razmenjivači toplote sa zaptivačima konstruisani su specijalno za daljinsko grejanje i industrijske procese. Odlikuju se velikim koeficijentom prelaza toplote i kompaktnom konstrukcijom. Proizvode se od četiri veličine presovanih profilisanih ploča LSL0, LSL1, LSL2 i LSL3 i isporučuju pojedinačno kao finalni proizvod ili u paketu uređaja (toplopredajna podstanica, pasterizator, hladnjaci ili sl.).

Izmenjivaci LSL

Osnovni konstruktivni delovi pločastih razmenjivača LSL su: 1 - krajnje ploče; 2 - profilisane ploče; 3 - zaptivači; 4 - navojne šipke; 5 - noseæe šipke; 6 - cevni priključci; 7 - postolje

1. Krajnje ploče

izrađuju se od čelika (P256GH ili S355J0) debljina 18; 30; 50 mm u zavisnosti od veličine izmenjivača i

radnog pritiska.Ploče su dvoslojno obojene hemijski otpornom bojom. Pomerljiva zadnja ploča omogućava

brzo i lako otvaranje izmenjivača radi intervencije ili izmene kapaciteta. Na prednjoj ploči nalaze se priključci za radne fluide.

2. Profilisane ploče

izrađuju se hladnim presovanjem od visoko kvalitetnog čeličnog lima X5CrNi18-10 ili X5CrNiMo17-12-2 debljine 0.7mm. Profilisanjem ploča povećava se površina za razmenu toplote, krutost ploča, turbulencija fluidnog toka i i s tov remeno omogućava lakša montaža. Paket profilisanih ploča obrazuje sistem paralelnih protočnih kanala.

3. Zaptivači

dizajnirani su sa odvojenim delovima koji omeđuju topli i hladni fluid i omogućavaju protok primarnog i sekundarnog fluida bez mešanja. Njihov sastav (EPDM: etilen-propilen-terpolimer kaučuk) omogućava primenu kod agresivnih fluida i pri visokim temperaturama.

4. Navojne šipke

sa navrtkama obezbeđuju stezanje paketa profilisanih ploča izmedju krajnjih ploča na unapred odredjenu meru stezanja. Izradjuju su od 42CrMo4 standardnih dimenzija M12, M22 i M24 u zavisnosti od veličine izmenjivača.

5. Noseće šipke

postavljene direktno između profilisanih ploča, onemogućavaju njihovo međusobno dislociranje, čime se obezbeđuje pravilan rad izmenjivača toplote i eliminiše mogućnost curenja. Izrađene su od C15E.

6. Cevni priključci

obezbeđuju pr ikl jučenje izmenjivača na instalaciju razvoda primarnog i sekundarnog fluida. U standardnoj verziji izrađuju se od čelika DX55D i S235JRG2 a kod industrijskih procesa od čelika X5CrNi18-10.

Izmenjivaci LSL sema

Izbor i dimenzionisanje pločastog razmenjivača toplote predstavlja jednostavan i ekspeditivan postupak kako za stručnjake TRACO tako i za neposredne učesnike: projektante, tehnologe, naručioce, korisnike. Izbor se vrši po programu Danfoss LPM na računaru u svemu prema zadatim kapacitetima i parametrima, a na osnovu raspoloživih i za to unapred pripremljenih tehničkih informacija.

Institut za procesnu tehniku i termomehaniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na osnovu izvršenih terenskih merenja i sprovedenih kontrolnih proračuna uradio je program za izbor pločastih razmenjivača toplote koji je u svemu kompatibilan sa programom Danfoss LPM.

Izmenjivaci LSL sema