KONTAKT

Kontaktirajte nas

Privredno društvo za inženjering, proizvodnju, montažu i trgovinu.

Ljube Davidovića 55/6
11000 Beograd

mail: office@traco.rs
Tel.: +381 11 304 77 32
Fax.: +381 11 2832 898

Organizaciona struktura

Trišić Goran - Direktor društva

Trišić-Čigoja Snežana - Zamenik direktora

Jakimov Saša - Tehnički direktor

Škodrić Dragan - Glavni inženjer montaže

Jevtić Bojan - Inženjer montaže

Ranković Danijela - Glavni inženjer prodaje

Đurić Biljana - Inženjer prodaje

Đokić Milinko - Očitavanje potrošnje

Jakovljević Andrijana - Tehnički sekretar

Tanasković Milica - Tehnički sekretar