INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA

ELEKTROMAGNETNI VENTILI

Tip EV210B

Tip EV210B

Pokriva široku paletu direktno upravljanih dvokrakih elektromagnetnih ventila za univerzalnu primenu. EV210B program snažnih elektromagnetnih ventila sa visokim mogućnostima i mogu se upotrebiti u raznim teškim uslovima rada. Priključci su od 1/8" pa do 1", NC i NO verzije, temperature medija najviše do 140 °C (para niskog pritiska), zaštita od vlage do IP67 obezbeđujući optimalan rad, čak i pod kritičnim uslovima.

KATALOG (PDF)

Tip EV215B

Tip EV210B

Pokriva široku paletu direktno upravljanih dvokrakih elektromagnetnih ventila za univerzalnu primenu. EV210B program snažnih elektromagnetnih ventila sa visokim mogućnostima i mogu se upotrebiti u raznim teškim uslovima rada. Priključci su od 1/8" pa do 1", NC i NO verzije, temperature medija najviše do 140 °C (para niskog pritiska), zaštita od vlage do IP67 obezbeđujući optimalan rad, čak i pod kritičnim uslovima.

KATALOG (PDF)

EV220B

EV220B je program direktno upravljanih dvokrakih elektromagnetnih ventila. Ovaj program je posebno za OEM primenu koji zahteva jaka rešenja i ograničenja vrednosti protoka.

DN6-12

DN6-12

KATALOG (PDF)

DN15-50

DN15-50

KATALOG (PDF)

DN65-100

DN65-100

KATALOG (PDF)

Tip EV225B

Tip EV225B

EV225B je program servo upravljanih dvokrakih elektromagnetni ventila za upotrebu kod pare. Izrada je zasnovana na konceptu Teflon membrane, obezbeđujući funkciju visoke sigurnosti čak i kod dodira sa kontamlniranom parom. Telo ventila je od bronze koja podnosi dezinfekciju, što osigurava dug radni vek, čak i kod dodira sa agresivnim parnim medijima. Priključci su od 1/4" do 1", radni pritisak najviše do 10 bar, srednja temperatura do 185°C.

KATALOG (PDF)

Tip EV250B

Tip EV210B

EV250B sa podržanim dizanjem ima opseg rada od 0 do 16 bara razlike pritisaka. Ovi 2/2-way ventili su projektovani za primenu u zatvorenim cirkulacionim krugovima sa malim padom pritiska i umerenim protokom. Telo ventila je od bronze koja podnosi dezinfekciju, što osigurava dug radni vek, čak i kod dodira sa agresivnim parnim medijima. EV250B je primenljiv sa raznim Danfoss programom špulni sa zaštitom od vlage od IP00 do IP67. Srednja temperatura do 140 °C (para niskog pritiska).

KATALOG (PDF)

ŠPULNE-KALEMI

KATALOG (PDF)

TRANSMITERI PRITISKA

Tip MBS 3000

 MBS 3000

Tačnost 1%, radni opseg do 600 bar-a

KATALOG (PDF)

Tip MBS 4510

 MBS 4510

Tačnost 0.2%, radni opseg do 25bar-a

KATALOG (PDF)

Tip MBS 33

 MBS 33

Tačnost 0.5%, radni opseg do 600bar-a

KATALOG (PDF)

TERMOSTATI

Tip KP

KP

KP termostati koriste se za regulaciju, nadgledanje i alarmne sisteme u industrijskoj primeni. Serija KP termostata je temperaturno-izvrsni električni prekidač. KP termostati su opremljeni sa jednopolnom preklopkom (SPDT) i direktno kontroliše monofazne AC motore od najviše 2 kW.

KATALOG (PDF)

Tip RT

Tip RT

RT termostati su u upotrebi u okviru opšte industrije i oblasti brodogradnje. Serija RT termostata se sastoji od raznovrsne palete sobnih termostata i termostata za daljinsko upravljanje uključujući termostate sa neutralnom zonom . RT termostati se preporučuju za primenu u oblastima gde postoje sigurnosne ili ekonomske posledice kao kritični faktor. RT termostati su u upotrebi više od 60 godina.

KATALOG (PDF)

PRESOSTATI

Tip RT

RT presostati su u upotrebi u okviru opšte industrije i brodogradnje. Paleta RT presostata obuhvata niz različitih osnovnih kontrola uključujući regulaciju diference i zone neutralnog pritiska, sigurnosne presostate za kotlove na paru, i sigurnosnog presostata sa pozlaćenim kontaktima za primenu u oblastima gde postoje sigurnosne ili ekonomske posledice kao kritični faktor. RT presostati su u upotrebi više od 60 godina.

KATALOG (PDF)

Tip CS

CS presostati imaju tropolni prekidač i podesivu diferencu. Presostati su opremeljeni sa ručnim prekidačem koji zaključava kontakt u otvorenoj poziciji nezavisno od pritiska u sistemu.

KATALOG (PDF)

Tip KP

KP presostati koriste se za regulaciju, nadgledanje i alarmne sisteme za primenu u industriji. Serija KP presostata je pogodna za upotrebu kod gasnih medija i vazduha. Opremljeni su sa jednopolnom preklopkom (SPDT) i direktno kontroliše monofazne AC motore od najviše 2 kW.

KATALOG (PDF)

Tip KPI

KPI presostati koriste se za regulaciju, nadgledanje i alarmne sisteme za primenu u industriji. Serija KPI presostata je pogodna za upotrebu kod industrijskih pogona koji za medijum koriste gas ili tečnost. Opremljeni su sa jednopolnom preklopkom (SPDT).

KATALOG (PDF)